Month: Agosto, 2017

Lanzamento en Coruña da #CooperaciónExpandida

Lanzamento en Coruña da #CooperaciónExpandida

Nada para impulsar procesos comunitarios de reflexión e toma de conciencia que puxen por unhas relacións internacionais máis xustas, Cooperación Expandida é unha aposta intencionada por enrolar á cidadanía nas problemáticas globais e os Dereitos Humanos dende o local, promovendo a súa participación e protagonismo dentro do sistema internacional de cooperación. Implicar á sociedade civil coruñesa, rachar…

Convocatoria para a realización da Liña de Base do Proxecto de EpD 2017-2018

Convocatoria para a realización da Liña de Base do Proxecto de EpD 2017-2018

TERMOS DE REFERENZA COMPLETOS [PDF] Contexto A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo consultor para a elaboración da liña de base do “Proxecto de difusión do dereito ao hábitat, con especial incidencia en modelos de gobernanza participativos, a través da sensibilización e a educación non formal de axentes multiplicadores clave…

Resolución da Convocatoria Praza de Encargada na Cooperativa Mulleres Colleiteiras

Resolución da Convocatoria Praza de Encargada na Cooperativa Mulleres Colleiteiras

Reunido o comité de avaliación da Convocatoria dunha praza de Encargada na Cooperativa Mulleres Colleiteiras, e tendo en conta os criterios expostos nos Termos de Referencia, informouse por correo electrónico a súa resolución ás persoas interesadas. Moitas grazas a todas polo seu interese en traballar en Arquitectura Sen Fronteiras