Base social e apoios

Base social e apoios de Arquitectura Sen Fronteiras España e Galicia, decembro de 2016:

Persoas Socias
Persoas físicas ou xurídicas que se dan de alta como asociadas:
1027 España
72 Galicia
Persoas Doantes
Aquelas persoas que pagan unha cota, anual ou mensual. Son as mesmas persoas que as socias, xa que todas as socias pagan cota e viceversa:
1027 España
72 Galicia
Persoas Voluntarias
Persoas que voluntariamente prestan a súa axuda a ASF, sexan socias ou non:
194 España
31 Galicia