Transparencia

Certificado de Transparencia e Bo Goberno 2021Dende Arquitectura Sen Fronteiras amosamos o noso compromiso coa transparencia e o bo goberno, valores primordiais da nosa forma de traballo e unha esixencia crecente na cidadanía. É por iso que neste apartado poñemos a disposición pública toda aquela información e documentación que puidese resultar de interese a este fin.

Informe da revisión realizada a Arquitectura Sen Fronteiras España sobre o cumprimento da ferramenta de indicadores de transparencia e bo goberno da Coordinadora de ONGD para o Desenvolvemento, con vixencia ata 2018.

Transparencia Galicia

[alaya_one_half] [alaya_toggle status="off" title="Órgano de Goberno"] [/alaya_toggle] [alaya_toggle status="off" title="Base social e apoios"] [/alaya_toggle] [/alaya_one_half] [alaya_one_half_last] [alaya_toggle status="off" title="Misión, visión e valores"] [/alaya_toggle] [alaya_toggle status="off" title="Planificación e rendición de contas"] [/alaya_toggle] [/alaya_one_half_last]

Transparencia España

[alaya_one_half] [alaya_toggle status="off" title="Órgano de Goberno"] [/alaya_toggle] [alaya_toggle status="off" title="Base social e apoios"] [/alaya_toggle] [/alaya_one_half] [alaya_one_half_last] [alaya_toggle status="off" title="Misión, visión e valores"] [/alaya_toggle] [alaya_toggle status="off" title="Planificación e rendición de contas"] [/alaya_toggle] [/alaya_one_half_last]