Canles para a comunicación coa asociación

Canles a traves dos cales os grupos de interese e a sociedade en xeral poden solicitar información e facer chegar queixas sobre a organización: 

Correo Ordinario

Arquitectura Sen Fronteiras Galicia
ETS Arquitectura, Campus da Zapateira s/n
15071 A Coruña

Correo electrónico

galicia@asfes.org

Teléfono

981167000 ext5033