Datos do persoal contratado

Dona Lucía García-Cernuda Ruiz de Alda como secretaria da Xunta Directiva de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia certifica que este é cualitativamente o persoal contratado por ASF Galicia a 1 setembro de 2016:

Persoal fixo de estructura contratado

- 1 persoa fixa a tempo parcial

Persoal contratado adscrito a proxectos, en sede ou en terreo

- 2 persoas en sede - grupo de Cooperación Local
- 1 persoa en sede e 3 en terreo - grupo de Cooperación Internacional
- 1 persoa en sede - grupo de Educación para o Desenvolvemento

Total persoal adscrito a proxectos: 7 persoas

Total persoal contratado: 8 persoas