Diagnóstico educativo en Champerico

e planificación estratéxica para á mellora de calidad educativa.
Departamentos de Retalhuleu. 2016-2017

2016 Diagnóstico Educativo en Champericó

Tras unha serie de intervencións puntuais en materia de calidade educativa levadas a cabo por Arquitectura Sen Fronteiras, ASIAPRODI e PRODESSA, suscítase dende estas organizacións, a inquietude de abordar os problemas e déficits educativos (formativos e de infraestrutura) nos municipios de Champerico e Retalhuleu, dende unha escala territorial e cunha visión a medio e longo prazo.

Dende este enfoque, co visto bo das autoridades locais a quen se lle entrega o documento resultante (Ministerio de Educación de Guatemala e Municipalidade de Champerico) e o apoio do Concello da Coruña, suscítase a elaboración dun diagnóstico da situación educativa de Champerico e Retalhuleu para, posteriormente, definir un plan de accións que corrixan as deficiencias existentes e melloren a calidade da formación do estudantado desta rexión vulnerable de Guatemala. Este diagnóstico e plan de acción divídese en dúas partes complementarias: por unha banda a situación pedagóxica e formativa, traballada pola organización especializada PRODESSA, e por outra a calidade e o estado das infraestruturas educativas, que lidera Arquitectura Sen Fronteiras.

No que corresponde ao diagnóstico das infraestruturas educativas, o traballo céntrase en dous aspectos:

  1. A cobertura da rede de centros, verificando si todas as poboacións do área estudada están correctamente atendidas
  2. O estado dos centros educativos existentes, valorando a necesidade de reparacións, melloras ou ampliacións

A partir desta información e da súa análise establécense, finalmente, as accións básicas necesarias para a adecuación da rede de centros educativos. Esta proposta acompáñase dun orzamento estimado co obxectivo de visualizar os costos dunha intervención de acondicionamento completa para a rexión estudada.

Departamento de Retalhuleu

Nome do proxecto: Cooperación técnica para a elaboración dunha ferramenta de planificación de accións estratéxicas para mellora da calidade educativa con pertinencia cultural e de xénero nas áreas vulnerables do Municipio de Champerico, Retalhuleu, Guatemala

Lugar: Departamento de Retalhuleu, Guatemala

Data de execución: 2016-2017

Financiador: Concello da Coruña

Presuposto: 29.630 €

Demarcación responsable: Arquitectura Sen Fronteiras, Galicia

Contraparte: ASIAPRODI, PRODESSA, FODHAP, Cooperativa Hábitat Social

Ficha: PDF

Documentos finales:

Coa colaboración de: