Proxecto de saúde reprodutiva accesible

con énfase nas mulleres indíxenas das áreas rurais
Chinique, Departamento de El Quiché. 2012-2013

2012 Chinique Casa Materna

O proxecto ten como obxecto a mellora do acceso á saúde sexual e reprodutiva da poboación da área rural do Departamento do Quiché, especialmente para as mulleres indíxenas, asegurando uns servizos de prevención e atención adecuados segundo os criterios de pertinencia cultural, para a poboación de referencia de 15 Distritos de saúde do Departamento do Quiché.

O proxecto xorde da alianza entre Arquitectura Sen Fronteiras coas organizacións españolas Médicos del Mundo e Farmacéuticos Mundi e as contrapartes guatemaltecas ASECSA e Médicos Descalzos. Con este proxecto alcanzáronse os seguintes resultados:

- Incidir na mellora das capacidades do persoal sanitario para ofrecer unha atención con pertinencia cultural

- Fortalecer as capacidades do colectivo de comadronas tradicionais, ao habilitar infraestruturas adecuadas para garantir o traballo e a atención ás mulleres xestantes

- Mellorar as condicións de acceso a medicamentos esenciais

O labor de Arquitectura Sen Fronteiras centrouse nas mellora das instalacións do Consello de Comadronas Tradicionais do Quiché, levando a cabo a construción dunha casa materna de atención a pacientes, a mellora do salón comunal, a construción dun temascal e a construción dun laboratorio de procesamento de plantas medicinais.

Cabe destacar o uso do adobe como material para a construción da casa materna e temascal, achegando un valor engadido ao proxecto no que se refire a pertinencia cultural e sustentabilidade ambiental. Para esta construción empregouse unha tecnoloxía sismorresistente desenvolvida polo Proxecto Taishin da Universidade do Salvador, garantindo así a súa estabilidade estrutural. No caso do laboratorio o sistema empregado foi o ladrillo confinado.

2012 Chinique Casa Materna Planta

2012 Chinique Adobe Sismorresistente

2012 Chinique Laboratorio de plantas medicinais

2012 Chinique Laboratorio Alzados

2012 Chinique Tamascal

2012 Chinique Tamascal Planta

2012 Chinique Tamascal

2012 Chinique Tamascal

Departamento de El Quiché

Nome do proxecto: Saúde reprodutiva accesible

Lugar: Departamento de El Quiché, Guatemala

Data de execución: 2012-2013

Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolepament e Xunta de Galicia

Presuposto: 100.000 + 200.000 €

Demarcación responsable: Arquitectura Sen Fronteiras, Galicia

Contraparte: Médicos Descalzos e ASECSA

Ficha: PDF

Coa colaboración de:
Médicos Descalzos
ASECSA
Xunta de Galicia
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupment