Documentos

Cooperación Local

Documentos elaborados polo Grupo de Traballo de Cooperación Local de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia:

2013 - PROCESO PARTICIPATIVO DE ACOMPAÑAMENTO NO DESENVOLVEMENTO DOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN
2010 – INFORME SOBRE O POBOADO DAS RAÑAS, A CORUÑA