Plan de Inclusión Social

nos asentamentos precarios coruñeses de As Rañas e A Pasaxe

Proxectos e actividades desenvolvidas polo Grupo de Traballo de Cooperación Local de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia:

 
2011
2011 - COOPERACIÓN LOCAL EN ASENTAMENTOS PRECARIOS DA CORUÑA
2009
2009 – COOPERACIÓN EN AS RAÑAS