Proxectos e Actividades

Cooperación Local

Proxectos e actividades desenvolvidas polo Grupo de Traballo de Cooperación Local de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia:

2015
2015 - MULLERES COLLEITEIRAS
2014
2014 - MULLERES COLLEITEIRAS
2013
2013 - MULLERES COLLEITEIRAS
2012
2011
2011 - COOPERACIÓN LOCAL EN ASENTAMENTOS PRECARIOS DA CORUÑA
2011 - PROMOCIÓN DO VOLUNTARIADO EN PROXECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN ASENTAMENTOS PRECARIOS
2010
2010 - COOPERACIÓN EN AS RAÑAS E OUTROS ASENTAMENTOS CHABOLISTAS DA CORUÑA
2010 - CARA UN PLAN GLOBAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
2010 – PROGRAMA DE COOPERACIÓN LOCAL ASF ESPAÑA
2009
2009 – COOPERACIÓN EN AS RAÑAS
2009 – CURSO ARQUITECT@S E COOPERACIÓN LOCAL