Plan de Inclusión Social 2014

Acompañamento e Desenvolvemento de Itinerarios de Inserción Sociolaboral

 86/14 Acompañamento e Desenvolvemento de Itinerarios de Inserción Sociolaboral
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
FSE
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social
 Orzamento total 21.250 Euros
 Data de comenzo Xaneiro de 2014
 Data de finalización Novembro de 2014

 

Coa colaboración de:
Xunta de Galicia
Obra Social La Caixa
Deputación A Coruña
Edar Bens
Concello de A Coruña
Fundación Paideia
CEIP Emilia Pardo Bazán
Concello de Culleredo