Proxecto de Difusión do Dereito ao Hábitat

e as súas dimensións transculturais e de xénero na comunidade educativa
A Coruña, Galicia. 2015-2016

Nome do proxecto: Proxecto de difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transculturais e de xénero a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa da Área Metropolitana A Coruña

Lugar: A Coruña, Galicia

Data de execución: 2015-2016

Financiador: Xunta de Galicia

Presuposto: 42.512€

Demarcación responsable: Arquitectura Sen Fronteiras, Galicia

Contraparte: Tinta Bacanal

Ficha: PDF

2015 Difusión Dereito ao Hábitat

O obxectivo do proxecto é formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat na universidade e nos centros escolares. Nesta ocasión, colaboramos cunha asociación de escritura, Tinta Bacanal, que nos deu soporte en todas aquelas actividades creativas e na elaboración de material didáctico.

A proposta nace dunha análise sobre a situación educativa froito da experiencia traballando neste eido nos últimos anos. Constatamos a escasa formación específica sobre hábitat no contexto universitario galego e un descoñecemento sobre o dereito ao hábitat nos colexios e institutos da área metropolitana de A Coruña.

Para contribuír a solucionar este problema formulamos numerosas actividades unificadas a través de dous eixes transversais fundamentais: a interculturalidade e o xénero.

- 3ª edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana
- 4ª edición do Seminario Hábitat a Escala Humana. Toma Parte! Durante tres sesións de conferencias reflexionamos sobre o fenómeno da participación cidadá desde a teoría e a práctica no rural e no urbano
- Gravación e publicación do podcast Habitando, de periodicidade mensual, no que debatimos sobre temas relacionados co hábitat
- Antoloxía Catro Paredes. Concurso de relato breve baixo o fío condutor do hábitat celebrado na Universidade da Coruña
- Publicación de Cidadanía Invisible. É un libro que recompila as historias de vida das persoas coas que habitualmente traballamos en ASF: os asentamentos chabolistas da Coruña e as comunidades rurais de Retalhuleu, Guatemala
- Celebración da semana do Hábitat 2016
- Diagnóstico participativo nos centros escolares para evidenciar a situación actual do coñecemento do dereito ao hábitat na educación secundaria
- Obradoiro de escritura creativa Nós Contamos coa infancia dos asentamentos chabolistas da Coruña.

 

Coa colaboración de: