Canles para a comunicación coa asociación

Canles a traves dos cales os grupos de interese e a sociedade en xeral poden solicitar información e facer chegar suxerencias ou queixas sobre a organización: 

Correo Ordinario
Arquitectura Sen Fronteiras Galicia
ETS Arquitectura, Campus da Zapateira s/n
15071 A Coruña
Correo electrónico
galicia@asfes.org
Teléfono
981167000 ext5033