Datos do persoal contratado

Don Alberto Fortes Novoa como secretario da Xunta Directiva de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia certifica que este é cualitativamente o persoal contratado por ASF Galicia a 5 xuño de 2019:

Persoal fixo de estructura contratado

- 1 persoa

Persoal contratado adscrito a proxectos, en sede ou en terreo

- 1 persoas en sede - grupo de Educación para o Desenvolvemento
- 2 persoas en sede - grupo de Cooperación Internacional

Total persoal adscrito a proxectos: 3 persoas

Total persoal contratado: 4 persoas