Financiadores públicos e privados

Arquitectura Sen Fronteiras Galicia foi financiada nos exercicios 2014 e 2015 por:

Financiadores Públicos:

- Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
- Concello de A Coruña
- Concello de Culleredo
- Deputación da Coruña
- Fondo Galego de Cooperación e Solidaridad
- Xunta de Galicia

Financiadores Privados (persoas xurídicas):

- Diakonia
- Edar Bens S.A.
- Fundación DEMUCA
- Fundación Paideia
- Fundación Roviralta
- Obra social La Caixa