Asentamentos Precarios da Coruña

Documentación de referencia

Bibliografía:
Leis:
Planes estatais:
Planes autonómicos: