Plan de Inclusión Social

nos asentamentos precarios coruñeses de As Rañas e A Pasaxe

Proxectos e actividades desenvolvidas polo Grupo de Traballo de Cooperación Local de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia:

 
2011
(+) 2011 - COOPERACIÓN LOCAL EN ASENTAMENTOS PRECARIOS DA CORUÑA

- Descrición

2009
(+) 2009 – COOPERACIÓN EN AS RAÑAS

Descrición