Plan de Inclusión Social 2014

Accións Transversais

Ademais das accións específicas enmarcadas nas diferentes áreas comentadas en apartados anteriores, realizaronse outras accións de carácter transversal:

- Seguimento da escolarización dos menores (reunións co persoal dos centros onde están escolarizados e visita co persoal do IES Elviña ao asentamento de As Rañas, coa colaboración da OCV, mediación cos axentes implicados para o traslado da parada do roteiro de bus escolar, información sobre FP Básica...)

- Apoio en xestións de dereito administrativo (prestacións, sancións,...), asesoramento xurídico, acompañamentos específicos (solicitude de avogado de oficio, Axencia Tributaria...)

- Participación en actividades culturais, comunitarias e de sensibilización e visibilización (rodaxe e presentación de audiovisuais, exposición Veciños de As Rañas...)

- Derivación e acompañamentos a outros servizos en materia de saúde (COF), educación (Programa Mamá Canguro de Viraventos, Centro de Educación de Adultos Eduardo Pondal...),...

Coa colaboración de: