Plan de Inclusión Social 2014

Acompañamento e Desenvolvemento de Itinerarios Habitacionais

 85/14 Seguimento dos itinerarios personalizados de inclusión social
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
FSE
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social
 Orzamento total 15.000 Euros
 Data de comenzo Xaneiro de 2014
 Data de finalización Novembro de 2014

 

Coa colaboración de: