Plan de Inclusión Social 2014

Adquisición de furgoneta para Mulleres Colleiteiras

 78/14 Adquisición de furgoneta para Mulleres Colleiteiras
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Deputación da Coruña
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social, que está a participar en Mulleres Colleiteiras
 Orzamento total 4.492,98 Euros
 Data de comenzo Xaneiro de 2014
 Data de finalización Outubro de 2014

 

Coa colaboración de: