Plan de Inclusión Social 2014

Creación dunha alternativa de autoemprego para mulleres en exclusión social vinculada á recollida e xestión do aceite doméstico vexetal (solla, xirasol e oliva) usado

 79/14 Creación dunha alternativa de autoemprego para mulleres en exclusión social vinculada á recollida e xestión do aceite doméstico vexetal (solla, xirasol e oliva) usado
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Deputación da Coruña
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social, que está a participar en Mulleres Colleiteiras
 Orzamento total 1.937,40 Euros
 Data de comenzo Xaneiro de 2014
 Data de finalización Outubro de 2014

 

Coa colaboración de: