Plan de Inclusión Social 2014

Área Laboral

Mulleres Colleiteiras - Pegando Carteis

Seguimento xeral dos itinerarios de inserción laboral

- Derivación e información sobre recursos laborais e de formación

- Apoio na formulación e seguimento dos procesos relacionados coa tramitación de recursos sociais: Renta de IncIusión Social de Galicia (RISGA), etc.

- Apoio na búsqueda de emprego: elaboración de CV, cartas de presentación, etc.

Proxecto inclusión laboral “mulleres colleiteiras”

Acompañamento no proceso de posta en marcha da alternativa de autoemprego Mulleres Colleteiras, consideradas como prácticas prelaborais.
+Info

Coa colaboración de: