Plan de Inclusión Social 2014

Seguimento dos itinerarios personalizados de inclusión social

 84/14 Seguimento dos itinerarios personalizados de inclusión social
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Concello de A Coruña
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social
 Orzamento total 3.000 Euros
 Data de comenzo Setembro de 2014
 Data de finalización Decembro de 2014

 

Coa colaboración de: