Plan de Inclusión Social 2015

Área de Saude

Os obxectivos e funcións iniciais formulados para a estancia da terapeuta ocupacional véronse modificadas e concretadas nos diferentes proxectos e actividades. Aportar e reflexionar no traballo cotiá da organización dende unha perspectiva ocupacional da saúde e o benestar converteuse nun dos principais obxectivos dentro do marco deste programa de cooperación. Deste xeito, a saúde e o benestar son compoñentes transversais presentes en tódalas accións relacionadas coa participación cotiá.

Coa colaboración de: