Plan de Inclusión Social 2015

Área Laboral

No concernente á área laboral enmarcada no programa de inclusión nos asentamentos chabolistas, o traballo durante o 2015 concentrouse na iniciativa Mulleres Colleiteiras, tanto na conformación da cooperativa como no proxecto social.
+Info

Coa colaboración de: