Plan de Inclusión Social 2015

Traballadora do ámbito sociosanitario para programas de inclusión social en asentamentos chabolistas

 89/14 Traballadora do ámbito sociosanitario para programas de inclusión social en asentamentos chabolistas
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
FSE
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social
 Orzamento total 11.778 Euros
 Data de comenzo Decembro de 2015
 Data de finalización Descembro de 2016

 

Coa colaboración de: