Plan de Inclusión Social 2013

Deseño de Itinerarios de Inserción Sociolaboral

 76/13 Deseño de Itinerarios de Inserción Sociolaboral
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Xunta de Galicia
Consellería de Traballo e Benestar
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social
 Orzamento total 22.850 Euros
 Data de comenzo Xaneiro de 2013
 Data de finalización Decembro de 2013

Acompañamento IPIS

- Elaboración, acompañamento personalizado e seguimento do itinerario personalizado de inserción sociolaboral
- Acceso á formación básica, alfabetización e prelaboral
- Elaboración de currículos e orientación na busca de emprego e no acceso á recursos
- Mediación entre os recursos existentes, municipais e de entidades do Terceiro Sector e a poboación; asesoramento e derivación a recursos especializados
- Obradoiros formativos de organización propia
- Acompañamento no proceso de posta en marcha da alternativa de autoemprego e de ofertas laborais de contratación
- Campaña de difusión da iniciativa con implicación activa das participantes: charlas en centros educativo e asociacións, mesas e postos de información cidadá, reportaxes televisivos e radiofónicos, difusión en domicilios e particulares...
- Prácticas prelaborais enfocadas ao autoemprego
- Seguimento dos menores en idade de escolaridade obrigatoria en tarefas de apoio á escolarización.

Coa colaboración de: