Plan de Inclusión Social 2013

Itinerarios habitacionais

 73/13 Itinerarios habitacionais
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Concello de A Coruña
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social
 Orzamento total 3.000 Euros
 Data de comenzo Xaneiro de 2013
 Data de finalización Decembro de 2013

Poboado A Pasaxe

- Búsqueda conxunta, participativa e consensuada de alternativas habitacionais, a medio e longo prazo, e acompañamentos durante todo o proceso. ASF traballou con 10 UC na búsqueda conxunta, participativa e consensuada do seu itinerario habitacional, a medio e longo prazo
- Búsqueda e visitas de inmobles, documentación, recollida de información urbanística, reunión con concellos, propietarios, inmobiliarias, etc
- Acompañamento e seguimento en casos de realoxo en aluguer e casos de realoxo por adquisición de vivenda
- Análise documental da lexislación relativa ao ámbito da intervención, dos recursos materiais e análise de actores, dos recursos humanos dispoñibles
- Reunións informativas cos axentes implicados
- Diagnóstico e asesoramento técnico en materia urbanística, arquitectónica e construtiva, vinculados aos Itinerarios Habitacionais

Coa colaboración de: