Plan de Inclusión Social 2013

Proxecto de intervención integral para a inclusión da poboación residente en asentamentos chabolistas

 74/13 Proxecto de intervención integral para a inclusión da poboación residente en asentamentos chabolistas
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Obra Social La Caixa
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social
 Orzamento total 11.610 Euros
 Data de comenzo Setembro de 2013
 Data de finalización Outubro de 2014

Acompañamento

Coa colaboración de: