Plan de Inclusión Social 2013

Traballadora social para programas de inclusión social en asentamentos chabolistas

 78/13 Traballadora social para programas de inclusión social en asentamentos chabolistas
 País/Localización Galicia, España
 Contraparte -
 Financiadores Xunta de Galicia
Consellería de Traballo e Benestar
 Persoas Beneficiarias Poboación dos asentamentos dos asentamentos chabolistas de A Pasaxe e As Rañas en risco de exclusión social
 Orzamento total 8.833,50 Euros
 Data de comenzo Decembro de 2013
 Data de finalización Xuño de 2014

 

Coa colaboración de: