Módulo 1 - Introdución ao Hábitat

Curso en liña Hábitat a Escala Humana

 

Módulo 1. Introdución ao Hábitat

Autoría: QATAY

Descrición: Módulo orientado a mostrar a amplitude do termo hábitat e as súas dimensións transversais. Expóñenense estratexias para abordar a súa complexidade desde un posicionamento adaptado ás distintas realidades humanas. É un marco de encadre e introdución ás temáticas tratadas no resto de módulos do curso en liña.

Programa:

 1. Antropoloxía do hábitat
  1. Concepto de hábitat
  2. Evolución da conceptualización. Marco político e institucional
  3. Hábitat como necesidade humana
 2. Perspectiva complexa do hábitat. Dimensións
  1. Dimensión física
  2. Dimensión política
  3. Dimensión social, económica e cultural
  4. A perspectiva complexa do hábitat
 3. Enfoques transversais e transdisciplinares
  1. Enfoque transversais
  2. Enfoques transdisciplinares

Metodoloxía: A metodoloxía do curso baséase na investigación e na acción participativa: a aprendizaxe fundaméntase na participación e no traballo en equipo, potenciando a resolución de tarefas mediante a aplicación de sistemas de diálogo que posibiliten unha xeración de coñecemento grupal que sexa aplicable aos problemas propios das persoas a quen vai dirixida a formación.

A avaliación é continua baseada en actividades individuais ou grupais, debates e cuestionarios propostos durante o desenvolvemento do módulo que se realizan desde os espazos da plataforma.

No funcionamento do curso existen dúas figuras que xogan un rol diferente durante a acción formativa.

- Equipo de seguimento: As súas funcións son a resolución de dúbidas do alumnado, a dinamización dos foros e a corrección da práctica, sendo por tanto os encargados de dar o seguimento teórico e práctico do curso.
- Xestor/a da aula virtual: As súas funcións son realizar e coordinar as tarefas administrativas do curso e resolver as dúbidas relativas ao funcionamento da aula virtual.

Certificado: Ao finalizar o curso entregarase un certificado a aquelas persoas que superen os criterios de avaliación.

Horas lectivas: 20
Datas: setembro a novembro 2019
Matrícula: Aberta ata o 31 de agosto de 2019