Proxecto CANCUNG

Condicións de Accesibilidade nos Campus Universitarios de Galicia

Data: 2007
Ámbito de actuación: Campus Universitarios de Galicia

O obxectivo do proxecto foi a identificación das condicións de accesibilidade dos Campus Universitarios de Galicia, e elaborar para cada un deles unha Guía das condicións de accesibilidade coa finalidade da posterior adaptación das instalacións á normativa vidente

As accións emprendidas foron:

- Recollida de información sobre a accesibilidade da Universidade de A Coruña coa que se realiza unha base de datos

- Reunión co Vicerrector de Infraestruturas e Xestión Ambiental da UDC, Xosé Lois Martínez Suárez, para potenciar a redacción dun Plan Integral de Accesibilidade na Universidade

- Inicio da Guía deAccesibilidade da UDC.