Recursos

Contidos de educación para o desenvolvemento xerados por ou para Arquitectura Sen Fronteiras Galicia, para que calquer persoa interesada nas temáticas do hábitat poida utilizalos en centros de educación formal ou non formal, cursos, obradoiros, etc. Todos eles distribúense baixo licenza Creative Commons. Consulta a licenza particular de cada un xa que as limitacións de uso varían duns recursos a outros.

A excepción das publicacións, alóxanse na web Recursos Educativos ASF creada para tal efecto en 2014 dentro do Proxecto de difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa.

Recursos Educativos ASF