Listado de redes/federacións ás que pertencemos

Arquitectura Sen Fronteiras Galicia pertence ás seguintes redes:

Internacionais:

- ASF Internacional

- Habitat International Coalition (HIC)

- Coordinadora de ONGDs españolas en Guatemala

Nacionais:

- Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE)

- Plataforma 2015 y más

Galegas:

- Coordinadora Galega de ONGD (CGONGD)