Transparencia

Certificado de Transparencia e Bo Goberno 2024Dende Arquitectura Sen Fronteiras amosamos o noso compromiso coa transparencia e o bo goberno, valores primordiais da nosa forma de traballo e unha esixencia crecente na cidadanía. É por iso que neste apartado poñemos a disposición pública toda aquela información e documentación que puidese resultar de interese a este fin.

Informe da revisión realizada a Arquitectura Sen Fronteiras España sobre o cumprimento da ferramenta de indicadores de transparencia e bo goberno da Coordinadora de ONGD para o Desenvolvemento, con vixencia ata 2024.

Transparencia Galicia

Transparencia España