Base social e apoios

Base social e apoios de Arquitectura Sen Fronteiras España e Galicia, actualizados en xuño de 2019:

Persoas Socias

Persoas físicas ou xurídicas que se dan de alta como asociadas:
784 España
73 Galicia

Persoas Doantes

Aquelas persoas físicas ou xurídicas que pagan unha cota periódica (anual o mensual) ou realizan unha doazón puntual. De este xeito, todas as persoas socias son doantes, existindo ademais outras persoas que contribuen coa asociación puntualmente

Persoas Voluntarias

Persoas que voluntariamente colaboran con ASF en cada demarcación territorial:
266 España
41 Galicia