Investigación e diagnóstico sobre Vivenda Saudable

para o desenvolvemento da liña “Acceso á vivenda saudable” da AECID
Departamentos de Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango. 2015

Investigación e diagnóstico sobre Vivenda Saudable

Para poder loitar contra as enfermidades derivadas das malas condicións da vivenda que afectan a gran parte da poboación guatemalteca é necesario unha abordaxe múltiple, non só dende o punto de vista do hábitat senón tamén dende a sanidade, a seguridade alimentaria, a educación, o saneamento... No desenvolvemento da liña concreta para o 'acceso á vivenda saudable' a AECID aliouse coa Fundación DEMUCA para convocar e financiar unha asistencia técnica que se encargase do Diagnóstico e Deseño dun programa sobre Vivenda Saudable en Guatemala. Esa asistencia foi desenvolvida por ASF e a FODHAP.

Durante unha primeira fase realizouse un diagnóstico que permitise expor un programa de vivenda saudable integral que incorporase non só a mellora en infraestrutura física, senón tamén o fortalecemento en organización, capacitación en temas de saúde e educación con énfase na poboación de 0-5 anos. Incluíuse a participación da poboación e autoridades locais no diagnóstico de oito comunidades, o que permitiu identificar con maior claridade as características sociais, culturais, de organización, de saúde, sociolóxicas e económicas das poboacións en estudo.

Durante unha segunda fase recompilouse información en terreo nos seguintes campos:

  1. Saúde: Establecer os vínculos causa-efecto entre as enfermidades prevalentes entre nenos/as de cero a cinco anos e os déficits habitacionales e de hábitos hixiénicos domiciliares, definindo devanditos efectos
  2. Equipamentos sanitarios e educativos: Determinar o déficit cuantitativo e cualitativo en relación a estes equipamentos
  3. Vivenda e Infraestrutura: Determinar o déficit cuantitativo e cualitativo de construcións domiciliares (vivenda, cociña, letrinas, regadera...), hábitos hixiénicos domiciliares, hábitos culturais e infraestruturas (auga, saneamento e electricidade).

Finalmente cruzouse a información obtida durante o traballo de investigación e establecéronse as conclusións finais do traballo sintetizándoas en dous documentos, diagnóstico e folla de ruta.

Departamentos de Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango

Nome do proxecto: Diagnóstico e diseño sobre vivenda saudable

Lugar: Departamento de Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango, Guatemala

Data de execución: 2015

Financiador: AECID e Fundación DEMUCA

Presuposto: 20.000 €

Demarcación responsable: Arquitectura Sen Fronteiras, Galicia

Contraparte: FODHAP, HODE

Ficha: PDF

Coa colaboración de: